גדעון שני – צייר ופסל

גדעון שני English גדעון שני, לפני כ- 10 שנים ביציאתו לפנסיה, גילה את נושא האמנות, מאז הוא מצייר ובשנה וחצי האחרונים גם מפסל. בתערוכה ה- 16 שלו, ב"גלריה על האגם", שכותרתה "בין באר שבע למעבר יבוק" מדגיש את יצירותיו בנושא נוף מדברי והבדואים. גדעון, איש מערכת הביטחון כ- 50 שנה, מחציתם בצבא קבע בהנדסה קרבית ומחצית שנייה במשרד הביטחון, העלה בין יצירותיו לתערוכה: פסל מבחן המים על סיפורו של גדעון השופט, הבוחן את חייליו בבחירתו לקרב חיילים למלחמה על מדיין המקראית. ציור של עומר נכדו של גדעון שני, כנר הלומד מוזיקה בניו-סקול שבארה"ב. ציורי נוף של הנגב, מדבר יהודה, ערבה, ים המלח, מצפה רימון, חולות חלוצה, גבעות גורל, מעלה צפירה, גבעות באר שבע ועוד. ציוריו מבטאים את תקופתו הטובה כמפקד סיירת ההנדסה, יחד עם הקשר ההדוק שלו עם הבדואים. חפלה בדואית, ציור שבעומקו מחפש שקט ושלווה בין ישראלים לבדואים. דרך מעלה יאיר, אשר נפרצה בידיו כמפקד ונחרטה לזיכרו של יאיר פלד, מפקד סיירת הצנחנים שנרצח. לכל אישה יש בית, ציור הנוגע בנקודה מרכזית מתוך החיים הבדואים, בנושא של ריבוי נשים. ציוריו מאפיינים את החיים הבדואים במספר נוסף של היבטים הנוגעים לראותו ועיסוקו עם גששים, פקודיו מיחידת הבדואים וביקורתו כלפי התנהלותם בהתיישבותם בשטח. כתוב לגדעון שני: חזור אל: דף ראשי / ציירים / גדעון שני

להמשך קריאהגדעון שני – צייר ופסל