You are currently viewing

מרקו צליק

צליק בוחר להראות לצופה את הצד ההומוריסטי והאוטופי בעבודותיו, ולא את הצד הציני והפסימי שלעיתים מאפיין סגנון זה. "היצירות הן דוגמה למעגל החיים האין סופי בו אנו וסביבתנו שזורים זה בזה".

מרקו צליק מעביר מטאמורפוזה את כל עבודותיו העשויות מחומרי רדי-מייד (ready made) בעבודות משולבים חפצים ישנים כחדשים, חלקי מכונות ומערכות שונות הנאספים בשווקי פשפשים ומ'מציאות' הנזרקות לרחוב. "אני רואה במרכיבים השונים, מעבר לפירושם המעשי והשימושי, את ההקשר לסביבה, את היופי שבחפצים הישנים והפגומים. את ה'נשמה' שבהם, ואיך ניתן להוציאם לעולם הרחב ולהראות שינוי מהותי ויצירתי - כאשר מורכב מהם מייצב או פסל. תהליך הראיה היצירתית, אותו ה'קליק' שנוצר במגע עם החפץ ויכולת הניבוי כיצד תראה היצירה, הינו החלק החשוב והמהנה בעבודתי".

לצליק מודעות על שמירת הסביבה, מיחזור ושימוש בחומרים קיימים, ובעבודותיו הוא חלק מזרם האמנות האקו ארטית (eco art) הדוגלת בשמירה על איכות החיים תוך שימוש חוזר בחפצים "מיותרים".
צור קשר וקנה:

E-mail: markozallik@gmail.com

חזור אל: דף ראשי / פסלים / מרקו צליק

כתיבת תגובה