Uri Netanel

אורי נתנאל

אורי נתנאל נולד בירושלים ב 1958, סיים תואר ראשון באקדמיה למוסיקה בירושלים ותואר שני בהלחנה באקדמיה למוסיקה בתל אביב. בין מוריו היו פרופ' צבי אבני, פרופ' יצחק סדאי ופרופ' לאון שידלובסקי בקומפוזיציה, ופרופ' שמואל מגן בצ'לו. זכה במלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל. בקטלוג יצירותיו משירי שלומית כהן-אסיף, היינריך היינה ומשוררים אחרים וכן יצירות קאמריות, תזמורתיות ולמקהלה. זכה במדלית זהב בפסטיבל World Art Games בבלגרד, סרביה, 2019, על פועלו במוסיקה בפסטיבל, וזכה במלגות של קרן התרבות אמריקה ישראל בין השנים 1975-1987.

קונצרטים

קונצרט במרכז המוזיקה גוננים, ירושלים. 22 בפברואר 2018: